Omega Credit logó
Omega Credit Zrt.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 1-3. 3.em. 39.
Tel.: +36 1 411 1250 ; +36 1 411 1249
ugyfelszolgalat@omegacredit.hu | www.omegacredit.hu


Pénzügyi fogalmak

 

Engedményezés:
Az engedményezés alkalmával az engedményező (eredeti jogosult) a kötelezettel szemben fennálló követelését másra, nevezetesen az engedményesre (új jogosult) ruházza át. Az engedményező és az engedményes között létrejövő szerződés alapján az engedményes lép az engedményező helyére a jogosulti pozícióba. Az engedményező és az engedményes közötti engedményezési szerződés nem érinti a kötelezett helyzetét, és a hozzájárulására sincs szükség. Az engedményezést követően a kötelezett a tartozását az engedményes részére köteles teljesíteni.

 

Kötelezett:
Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki szerződés vagy jogszabály alapján az adott követelés megfizetésére kötelezhető.

 

Követelés:
A követelések különféle szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények.

 

Tőke:
A tőketartozás mindenkor a kamatok, díjak, összegét nem tartalmazó, még meg nem fizetett tartozás.

 

Kamat:
Az adós által a kölcsönnyújtónak az igénybe vett kölcsön használatáért, kockázatáért fizetendő, a kölcsönösszeg százalékában meghatározott, időarányosan térítendő (elszámolandó) pénzösszeg. A kamat nem más, mint a hitel vagy kölcsön ára.

 

Késedelmi kamat:
A késedelmi kamat a szerződésben a felek által vállalt határidőn belül történő teljesítés elmaradása következtében felszámított büntető kamat, amely a késedelembe esés napjától kerül felszámolásra.

 

Költség:
Költségnek nevezzük azon pénzkiadást, amely a követelés jogalapjául szolgáló ügylet kapcsán keletkezik.

 

Központi Hitelinformációs Rendszer:
A KHR szolgáltatás (régebben „BAR lista”) a hazai bankok, hitelintézetek által működtetett hitelinformációs adatbázis. A KHR segítségével a bankok megosztják egymás között ügyfeleik hiteladatait. A céljuk ezzel az, hogy információval lássák el egymást a hitelbírálat során annak érdekében, hogy megkönnyítsék a jó hitelmúlttal rendelkező adósok számára a hitelhez jutást, védjék az ügyfeleiket a túlzott eladósodás veszélyeitől, valamint általában csökkentsék a hitelezéssel járó kockázatokat.

  

Korai behajtási szakasz:
A korai behajtási szakaszt a tárgyalásos rendezésre való törekvés jellemzi, amely alatt a jogosult szeretné felvenni a kötelezett(ekk)el a kapcsolatot a tartozás rendezése érdekében. Az ezen időszak alatti megegyezés sokkal kevesebb költséget indukál, mint a jogi szakasz, ezért a kötelezett(ek) érdeke is, hogy még ebben a szakaszban áthidaló megoldás születhessen, hiszen a behajtás költségei a kötelezett(ek) tartozását növelik.

 

Részletfizetési megállapodás:
A jogosult az ügyfelekkel való együttműködés keretében lehetőséget biztosít, a tartozás részletekben történő teljesítésére. Amennyiben az ügyfél a létrejött megállapodásban rögzített feltételeknek határidőben eleget tesz, úgy jogosult nem indít jogi eljárást a követelés behajtására.

 

Jogi szakasz:
A korai behajtási szakasz során tárgyalásos rendezésre való törekvés sikertelenül zárult, ezért a követelés érvényesítése érdekében polgári peres, illetve nemperes eljárást kezdeményez a követelés jogosultja.

 

Fizetési meghagyás:
A fizetési meghagyásos eljárás a polgári per helyett alkalmazott közjegyzői nemperes eljárás, amelyre akkor kerül sor, ha a társaság felszólításai és a megállapodásra való törekvés sikertelen. A fizetési meghagyás a követelés tulajdonosa által közölt adatok alapján kibocsátott közjegyzői végzés, amely végrehajtás terhe mellett a követelés teljesítésére szólít fel.

 

Végrehajtás:
A végrehajtás alapjául a fizetési meghagyásos eljárás jogerőssé válása után kiállított végrehajtási lap, vagy végrehajtható közokirat alapján kiállított végrehajtási záradék, vagy a jogerős bírósági ítélet szolgál.

A végrehajtást a jogosult kezdeményezi és a bíróság, illetve a végrehajtható okiratot kiállító szerv az adós lakóhelye szerinti végrehajtó számára adja át a végrehajtható okiratot, amely alapján az adós bárhol fellelhető vagyonára is kiterjedhet az eljárás. A végrehajtási eljárás megindításának és lefolytatásának illetéke és egyéb költségei vannak, amely a követelés összegét növelik és a kötelezett fizeti meg azokat.

 

 


A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Az oldal további használatával ezt és a jogi nyilatkozatot jóváhagyod. Elfogadom Jogi nyilatkozat