Omega Credit logó
Omega Credit Zrt.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 1-3. 3.em. 39.
Tel.: +36 1 411 1250 ; +36 1 411 1249
ugyfelszolgalat@omegacredit.hu | www.omegacredit.hu


Gyakori kérdések

 

1. Fennálló tartozásom milyen tételekből tevődik össze, törlesztés esetén hogyan csökken?
2. Milyen kamatlábbal, milyen díjtételekkel számol az Omega Credit Zrt.?
3. Miért nem kaptam meg a részletfizetési ütemterv szerinti összes részletről a csekket?
4. Miért nem postázták ki részemre a részletfizetési ütemterv szerinti utolsó részletről a csekket?
5. Miért tér el a kiküldött utolsó csekken szereplő összeg a részletfizetési ütemterv szerinti utolsó részlet összegétől?
6. Mi a teendőm, ha szeretném, hogy más személy járjon el az ügyemben?
7. Miért kaptam egy „Éves egyenlegközlő” című levelet?
8. A tartozásomnak csak egy része áll végrehajtás alatt, a hátralévő összegre kérhetek részletfizetést?
9. Jogerős fizetési meghagyás mellett kérhetek még részletfizetést?
10. Már végrehajtás alatt áll az ügyem, ilyenkor még kérhetek részletfizetést?

Hagyatéki és meghatalmazásos ügyintézés
11. Miért nem adhat tájékoztatást az Omega Credit Zrt. a családtagom ügyében?
12. Gondnokság alatt álló családtagom nevére érkezett levél/megkeresés az Omega Credit Zrt.-től. Jogosult vagyok eljárni az Ő nevében?
13. Elhunyt családtagom nevére érkezett megkeresés az Omega Credit Zrt.-től. Mi a teendő?
14. Miért kell elküldenem a hagyatéki végzést, ha az elhunyt hozzátartozóm tartozását szeretném fizetni?
15. A hagyatéki eljárás során nem kaptam tájékoztatást a fennálló tartozásról, ennek ellenére kötelességem kifizetni azt?
16. Ha az örökségemet elajándékoztam a tartozást, akkor is meg kell fizetnem?

 

 

1. Fennálló tartozásom milyen tételekből tevődik össze, törlesztés esetén hogyan csökken?

Tudnia kell, hogy Társaságunkkal szemben fennálló tartozása több tételből tevődik össze:

  • tőke: engedményezésre került követelés tőke része.
  • kamat: a követelés jogalapját biztosító, eredeti szerződéses kondíciók alapján felszámított kamat.
  • késedelmi kamat: a követelés jogalapját biztosító, eredeti szerződéses kondíciók alapján felszámított késedelmi kamat. A mindenkor aktuálisan fennálló tőketartozásra számítjuk fel.
  • költségek: engedményezésre került, illetve jogi eljárás során keletkezett költségek.

Ha Ön fennálló tartozásának csak egy részét tudja megfizetni, akkor abból először a költségeket, majd a késedelmi kamatot, majd a kamatot, legvégül a tőkét csökkentjük. Célszerű tehát mihamarabb eljutni addig, hogy csökkenteni tudja tőketartozását, mert így automatikusan csökkenni fog a napi kamat összege is.

Nézzük ezt egy számpéldán:
Fennálló tartozása egy adott napon mindösszesen: 160.000 Ft
Ebből tőke: 120.000 Ft
Kamat: 25.000 Ft
Késedelmi kamat: 10.000 Ft
Költség: 5.000 Ft

Ön befizet 30.000 Ft-ot az adott napon, amelyből megfizeti a költségeket, a késedelmi kamatot, a kamatból 15.000 Ft-ot, tehát fennmarad 10.000 Ft kamattartozása és nem csökken a tőketartozása.

Egy másik számpélda:
Fennálló tartozása egy adott napon mindösszesen: 160.000 Ft
Ebből tőke: 120.000 Ft
Kamat: 25.000 Ft
Késedelmi kamat: 10.000 Ft
Költség: 5.000 Ft

Ön befizet 70.000 Ft-ot, ezzel megfizeti az összes költséget, késedelemi kamatot, kamatot és lecsökkenti a tőketartozását 90.000 Ft-ra.

 

2. Milyen kamatlábbal, milyen díjtételekkel számol az Omega Credit Zrt.?

Az Omega Credit Zrt. a követelés érvényesítése során a követelés jogalapját biztosító, eredeti szerződéses kondíciókat veszi alapul. Ezekről az Ön által korábban megkötött szerződésből, abban hivatkozott Általános Szerződési Feltételekből, és egyéb kapcsolódó dokumentumokból tájékozódhat. A kamatlábat, a késedelmi kamat mértékét, valamint az egyéb díjtételek nagyságát ezek egyikében fogja megtalálni.

 

3. Miért nem kaptam meg a részletfizetési ütemterv szerinti összes részletről a csekket?

A csekkek postázása általában egy évre előre, aktuális év január hónapjától kezdődően, a következő év január hónapjáig bezárólag történik. Az újabb csekkeket az éves egyenlegközlő levelünk mellékleteként, minden év január hónapjában postázzuk.

 

4. Miért nem postázták ki részemre a részletfizetési ütemterv szerinti utolsó részletről a csekket?

A részletfizetés utolsó részletét tartalmazó csekk akkor kerül megküldésre, ha Ön az összes azt megelőző törlesztő részletét befizette, hiszen ezen összeg változhat a fizetési határidő előtt, illetve határidőn túl történő befizetések függvényében.

 

5. Miért tér el a kiküldött utolsó csekken szereplő összeg a részletfizetési ütemterv szerinti utolsó részlet összegétől?

A részletfizetés utolsó részletét tartalmazó csekk összege változhat a fizetési határidő előtt, illetve határidőn túl történő befizetések függvényében. Amennyiben Ön a részletfizetési ütemtervben rögzített fizetési határidőn túl teljesít befizetést, a késedelmesen történt befizetések miatt további megfizetendő tartozása keletkezik, így a részletfizetési ütemterv szerinti utolsó részlet növekszik. Amennyiben Ön a részletfizetési ütemtervben rögzített fizetési határidőt megelőzően teljesít befizetést, a részletfizetési ütemterv szerinti utolsó részlet csökken.

 

6. Mi a teendőm, ha szeretném, hogy más személy járjon el az ügyemben?

Cégünk - a törvényi előírásoknak megfelelően - csak az ügyben érintett, illetékes személy részére adhat ki információkat. Amennyiben szeretné, hogy más személy intézkedjen az Ön ügyében, illetve más számára is adhassunk ki információt tartozásával kapcsolatosan, kérjük a honlapunkon megtalálható Meghatalmazás c. nyomtatványt juttassa el részünkre. A meghatalmazást két tanú aláírásával postai úton, vagy személyesen szíveskedjen eljuttatni cégünk székhelyére. A meghatalmazás formanyomtatványa elérhető elérhető a Szabályzatok, letöltések/Letölthető nyomtatványok menüpont alatt, illetve az alábbi linkre kattintva: http://omegacredit.hu/letoltes/Meghatalmazas.pdf

 

7. Miért kaptam egy „Éves egyenlegközlő” című levelet?

A törvényi előírásoknak megfelelően minden évben tájékoztatjuk ügyfeleinket a fennálló tartozás alakulásáról, a követelés egyenlegéről. A készpénzátutalási megbízással fizető részletfizetőink részére az éves egyenlegközlő postázásával egyidejűleg mellékeljük a további befizetésekhez szükséges csekkeket.

 

8. A tartozásomnak csak egy része áll végrehajtás alatt, a hátralévő összegre kérhetek részletfizetést?

A tartozás azon részére, melyre még nem indult meg a végrehajtási eljárás, Társaságunk az ügyfél kérésére biztosít részletfizetést. Amennyiben az ügyfél nem él a részletfizetési kedvezmény lehetőségével, a már végrehajtás alatt álló tartozásrész térülése után a hátralévő összegre is megindítjuk a végrehajtási eljárást.

 

9. Jogerős fizetési meghagyás mellett kérhetek még részletfizetést?

Társaságunk jogerős fizetési meghagyás mellett is biztosít részletfizetést, amennyiben még nem indult meg a végrehajtási eljárás. Az engedélyezett részleteket folyamatosan a teljes megállapodott összegben, illetve határidőben köteles fizetni. Ha bármely részlet megfizetésével késedelembe esik, az általunk biztosított részletfizetési kedvezményt elveszíti, és Társaságunk haladéktalanul megindítja a végrehajtási eljárást.

 

10. Már végrehajtás alatt áll az ügyem, ilyenkor még kérhetek részletfizetést?

Amennyiben Társaságunk már megindította a végrehajtási eljárást, részletfizetés érdekében kérem forduljon az illetékes Végrehajtóhoz. A Végrehajtó az adós kérelmére megállapíthatja a pénztartozás részletekben történő teljesítését. A részletfizetés feltételeiről az 1994. évi LIII. törvény 52/A. § alatt tájékozódhat bővebben. A Végrehajtó személyéről, illetve elérhetőségéről tájékoztatást kérhet a honlapunkon található elérhetőségek bármelyikén.

 

11. Miért nem adhat tájékoztatást az Omega Credit Zrt. a családtagom ügyében?

Az Omega Credit Zrt. a hatályos jogszabályok alapján az átadott ügyekben szereplő adatokat és információkat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek – még közvetlen családtagnak – sem adhatja ki az ügyfél meghatalmazása nélkül. A meghatalmazás az egy háztartásban élő családtagok esetén is szükséges. Tekintettel arra, hogy az Omega Credit Zrt. nagyszámú banktitkot tartalmazó követelést kezel, kizárólag a Hpt. 161.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben ad tájékoztatást az ügyfélen kívül más személynek, ennek megfelelően kizárólag a Hpt. 161. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott formai és tartalmi kellékekkel rendelkező meghatalmazást fogad el. Meghatalmazás beküldése esetén a meghatalmazásban szereplő személy jogosult lesz az ügy részleteinek megismerésére. A meghatalmazás formanyomtatványa elérhető a Szabályzatok, letöltések/Letölthető nyomtatványok menüpont alatt, illetve az alábbi linkre kattintva: http://omegacredit.hu/letoltes/Meghatalmazas.pdf. A meghatalmazásnak minden esetben tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyes adatai mellett az ügyiratszámot, a meghatalmazó aláírását, két tanú nevét, lakcímét, aláírását, valamint, hogy az Omega Credit Zrt. előtti eljárásra jogosít. Egy meghatalmazás egy ügyre terjed ki, így amennyiben több nyitott ügye is van az Omega Credit Zrt.-nél, valamennyi ügy ügyiratszámát tüntesse fel a meghatalmazáson.

 

12. Gondnokság alatt álló családtagom nevére érkezett levél/megkeresés az Omega Credit Zrt.-től. Jogosult vagyok eljárni az Ő nevében?

Amennyiben Ön a cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes családtag gondnoka, akkor jogosult eljárni helyette. Ehhez szükséges igazolnia a gondnokság tényét. Kérjük, juttassa el az Omega Credit Zrt. részére a gondnok kirendelő határozat másolatát. Amennyiben nem Ön a gondnok, kérjük, haladéktalanul jelezze az Omega Credit Zrt. megkeresését az illetékes személy felé.

 

13. Elhunyt családtagom nevére érkezett megkeresés az Omega Credit Zrt.-től. Mi a teendő?

Amennyiben az Omega Credit Zrt. elhunyt családtagja nevére küldött megkeresést, úgy kérjük, hogy néhai családtagja Halotti Anyakönyvi Kivonatának, és jogerős Hagyatéki végzésének másolatát juttassa el ügyfélszolgálatunknak a levélben szereplő elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben nem volt hagyatéki tárgyalás, úgy annak tényéről kérjük, küldje el az Önkormányzattól kikért igazolás másolatát (úgynevezett nemleges nyilatkozat). Felhívjuk a figyelmét, hogy az örökös a hagyatéki hitelezővel szemben korlátozott felelősséggel tartozik, több örökös esetében pedig az örökös társak felelőssége egyetemleges, tehát az örökösök kötelezettsége a tartozás megfizetésére közös.

 

14. Miért kell elküldenem a hagyatéki végzést, ha az elhunyt hozzátartozóm tartozását szeretném fizetni?

A hagyatéki végzés elküldésére azért van szükség, mert az Omega Credit Zrt. – a törvényi előírásoknak megfelelően – harmadik személynek csak akkor ad tájékoztatást, ha arra ügyfele, vagy a törvény felhatalmazza.

 

15. A hagyatéki eljárás során nem kaptam tájékoztatást a fennálló tartozásról, ennek ellenére kötelességem kifizetni azt?

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény nem tartalmaz olyan pontot, mely szerint a hagyatéki hitelezői igény bejelentésének elmulasztása jogvesztéssel járna. Azaz, ha nem kapott tájékoztatást, az örökösnek akkor is meg kell fizetni a tartozást örökrésze erejéig. Több örökös esetén az örököstársak egyetemlegesen, azaz közösen felelnek.

 

16. Ha az örökségemet elajándékoztam a tartozást, akkor is meg kell fizetnem?

Ha az örökös örökségét elajándékozza, akkor az örökséget egyértelműen nem utasítja vissza, rendelkezik azzal. Ebben az esetben a jogszabályok alapján Ön marad az örökös, így a tartozást örökrésze erejéig Önnek kell megfizetnie. Az öröklésre vonatkozó kötelezettségek alól az ajándékozás ténye nem mentesíti. Ügyfelünk csak az általa megörökölt részről nyilatkozhat, több örökös esetén az örökösök egyetemlegesen, azaz közösen felelnek.

 


A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Az oldal további használatával ezt és a jogi nyilatkozatot jóváhagyod. Elfogadom Jogi nyilatkozat