Omega Credit logó
Omega Credit Zrt.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 1-3. 3.em. 39.
Tel.: +36 1 411 1250 ; +36 1 411 1249
ugyfelszolgalat@omegacredit.hu | www.omegacredit.hu

Információk átutalással történő törlesztéshez

Társaságunk bankszámlaszáma, melyre befizetést teljesíthet (a közlemény mezőben feltétlenül tüntesse fel az ügyszámát):

Omega Credit Zrt.
Raiffeisen Bank
12010855-01352749-00200005

Amennyiben egy összegben szeretné rendezni tartozását, kérjük, hogy a tartozás pontos összegéről való egyeztetés érdekében vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

 

Bemutatkozás

Az Omega Credit Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. december 27-én kapta meg a működési engedélyét. A társaság fő tevékenysége: követeléskezelés.

Az Omega Credit Zrt. legfontosabb adatai:

  • Székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 1-3. 3.em. 39.
  • Cégjegyzékszáma: 01-10-047657
  • Adószáma: 24223418-1-42
  • Tevékenységi engedélye: H-EN-I-1817/2012. (2012.12.21.)
  • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-70461/2013.

 

Elszámolási és forintosítási információk

Az elszámolással és forintosítással kapcsolatos információkat honlapunkon a Hasznos információk\Elszámolási és forintosítási információk menüpontban, az alábbi linken keresztül érheti el: Elszámolási és forintosítási információk.

 

Tájékoztatás a fizetési moratóriummal kapcsolatosan


A fizetési moratórium csak a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben meghatározott eljárások (magáncsőd) alatt álló adósok – végrehajtás felfüggesztésével érintett – hitelszerződéseire vonatkozik, egyebekben a végrehajtás alatt álló szerződésekre nem vonatkozik. A kormányrendeletek alapján a fizetési moratórium csak 2020. március 18. napján 24 órakor fennálló és folyósított hitelszerződéseket, kölcsönszerződéseket és pénzügyi lízingszerződéseket érinti. A felmondott vagy végrehajtás alatt álló szerződések már nem fennálló szerződések, így ezek esetére – az előzőekben foglalt kivétellel – nem vonatkozik a moratórium. Amennyiben végrehajtás keretében az ügyfél jövedelmének (munkabér, nyugdíj) letiltására került sor, arra nem vonatkozik a moratórium. Ugyanakkor az adós kérheti a végrehajtást foganatosító bíróságtól kivételesen a végrehajtás felfüggesztését, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülmény. Az adós kérelméről a bíróság dönt. (57/2020. Korm.rendelet 7.§ (2) bekezdése)

A követeléskezelő felé azért áll fenn tartozás, mert a hitelnyújtó felmondta a szerződést és a követelést eladta a követeléskezelőnek behajtás végett. Tehát az ügyfél hitelnyújtóval kötött szerződése már nem fennálló szerződés, így ezek esetére nem vonatkozik a moratórium.

További információkat olvashat az MNB honlapján, melynek elérhetősége: https://www.mnb.hu/koronavirus

További információkat olvashat Társaságunk honlapján is, az alábbi linken: link

 

Tájékoztatás a késedelmes tartozás KHR részére történő adatátadásával összefüggésben, a fizetési moratórium során

A késedelmes fizetés további jogkövetkezménye, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (továbbiakban KHR) történő adattovábbítás. Annak jogszabályi feltételeit  a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban KHR tv.) szabályozza és a 11§-a az alábbiak szerint rendelkezik:

11. § (1) A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a melléklet II. fejezetének 1.1-1.2 pontja szerinti referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt.
(2) Ugyanazon személy (1) bekezdés szerinti szerződésszegését több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni.

Társaságunk által minden olyan mulasztás rögzítésre került a KHR-be , ahol 2020. március 18-án éjfélig a mulasztással kapcsolatban előírt , a fent hivatkozott KHR tv-ben megfogalmazott együttes feltételek bekövetkeztek, hiszen ebben az esetben a moratóriumtól függetlenül következett be a mulasztás.

A késedelmes tartozás KHR részére történő adatátadásával összefüggésben további általános tájékoztatást talál a honlapunkon az alábbi elérhetőségen: https://omegacredit.hu/khr

Azon késedelemmel rendelkező Adós(ok) esetében, akik 2020.március 18-án éjfélig a KHR törvény 11. § (1) bekezdése szempontjából 60 napot meghaladó, de a KHR-ben rögzített késedelemmel még nem rendelkeztek, a fizetési moratórium időszaka alatt késedelmes napszámuk nem változik. Azaz, amennyiben az érintett Adós(ok)lejárt és meg nem fizetett tartozása a KHR-be kerülés feltételeit még nem érte el, az a fizetési moratórium lejártáig sem fogja, hiszen a moratórium időtartama a 90 napos időtartamba nem számít bele.

A fizetési moratórium ideje alatt, legkésőbb 2020.12.31. napjáig az érintett Ügyfeleknek lehetősége van a késedelmes tartozás önkéntes rendezésére, elkerülve ezzel a moratórium lejáratát követően a KHR-be történő bekerülést.

A fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik - amennyiben nem történik meg a lejárt tartozás visszafizetése - attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt.

A késedelmes tartozás tényének KHR-ben történő rögzítése azt is eredményezheti, hogy az érintett Adós(ok) nem, vagy csak jóval szigorúbb feltételekkel kaphat újabb hitelt, amíg szerepel a nyilvántartásban, ezért célszerű azt elkerülni.


A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Az oldal további használatával ezt és a jogi nyilatkozatot jóváhagyod. Elfogadom Jogi nyilatkozat